Chuyên trang cập nhập những thông tin mới nhất về sức khỏe

Kết quả tìm kiếm từ khóa : “DELTA”

Omicron và Delta có thể tấn công mọi người cùng lúc và kết hợp để tạo ra siêu biến thể kinh khủng hơn

Omicron và Delta có thể tấn công mọi người cùng lúc và kết hợp để tạo ra siêu biến thể kinh khủng hơn

Một siêu biến thể mới có thể được tạo ra nếu Omicron và Delta lây nhiễm cho ai đó cùng lúc. Đó là lời cảnh báo từ Moderna.

Đầu trang
công ty làm dịch vụ kế toán