10 dấu hiệu cho thấy bạn đang thiếu sắt

Thiếu sắt có thể biểu hiện qua sự mệt mỏi, lo lắng, khó thở,... và yêu cầu bạn chú ý hơn đến chế độ dinh dưỡng của mình.