Thật đáng sợ, một đêm mất ngủ bằng 6 tháng tích trữ mỡ

Bạn nghĩ rằng mình còn trẻ, mình tăng động và lên giường khép mắt lúc 10 giờ tối là điều không thể. Hãy nghĩ lại, còn một ngày thức khuya thì sau này bạn sẽ còn hối hận dài lâu.