Uống loại trà này hằng ngày nhận tới 10 tác dụng thần kỳ chẳng khác nào tiên dược

Quế là một loại gia vị rất thơm và sử dụng trong nhiều món ăn. Quế cũng được đánh giá cao về tính chất dược phẩm trong hàng ngàn năm.