Tổn thương mắt do ánh sáng

Đừng quên bảo vệ đôi mắt của bạn ngay khi thức dậy.