10 thứ nên và không nên bỏ tiền vào

Theo Lifehack, chi tiền vào những thứ hợp lý là một trong những cách tiết kiệm hiệu quả để cải thiện cuộc sống.