Học hỏi khả năng "Nhất dạ lục giao" của vua Minh Mạng

"Nhất dạ lục giao" (1 đêm chiều 6 phi tần) là lời đồn về khả năng phòng the của vua Minh Mạng. Ngoài Minh Mạng thang, còn một loại hải sản đã góp công tạo nên sức lực sung mãn cho vị vua lắm con này.