Ba loại mụn trên da cảnh báo bệnh tình dục nguy hiểm

Có thể căn cứ vào một số dấu hiệu mụn xuất hiện trên da để đoán biết một số bệnh lây lan qua đường tình dục.