4 nguyên tắc đơn giản để rau không “mất chất”

Có tới 55% hàm lượng vitamin C trong rau, củ bị mất đi sau khi chế biến. Để rau không "mất chất", đừng quên 4 nguyên tắc đơn giản dưới đây.