Áp dụng 4 điều hay của nhà Phật để có giấc ngủ vẹn tròn

Giấc ngủ là một trong những cách thức nghỉ ngơi vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của con người. Học nhà Phật 4 lưu ý khi ngủ dưới đây sẽ bạn có những giấc ngủ chất lượng.