Chất bảo quản thực phẩm nguy hiểm như thế nào?

Chất bảo quản được sử dụng để giữ cho thực phẩm tươi lâu và để được dài ngày. Liệu chất bảo quan thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe con người như thế nào nếu sử dụng trong thời gian dài?